Mon doux cœur
Anh biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Nhưng em có thử hiểu lòng anh một chút không? … Anh thật sự rất yêu rất nhớ em…
Anh
Nắm tay nhau đến cuối cuộc đời. Rốt cuộc cũng đã có thể hiểu được ý nghĩa tuyệt vời của câu này. Tôi chỉ muốn nói về sau, chúng tôi sẽ cùng nhau đi trên một con đường, nếu em mệt mỏi thì có thể dựa vào anh, anh sẽ từ từ cõng em đi. Cảm ơn em đã đồng ý giao bàn tay cho anh! Cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng con! Cảm ơn mọi người đã chúc phúc! Ngày 08/01/2014 này sẽ là ngày chúng tôi tổ chức đám cưới… Cây con rốt cục cũng phải lớn lên.
Lưu Khải Uy
Don’t decide so easily that we’re incompatible. If there’s something you don’t like, just tell me everything. Tell me. And don’t leave me alone anymore.
Miura Hokuto (Hapi Mari - Ẹnouji Maki)
Đường chưa đi đã ngại đường dài.
Người chưa yêu đã sợ lòng đổi thay.
Anh sẽ yêu em trong bao lâu? - Anh Khang
Trên thế giới chuyện không đơn giản nhiều thiệt nhiều, hai người yêu nhau không đơn giản, kết hôn không đơn giản, có thể luôn ở bên nhau lại càng không đơn giản.
Kết hôn không đơn giản - Hạ Diễm
Yêu đi
So hear my loneliness, I’m giving up on you, I don’t need you anymore, I’ve found what I’ve been looking for.
.
So hear my emptiness, I’ve got no room for you, I’ve finally found what I’ve been dreaming of.
.
Someone to love, to hold, to be my inspiration.
Someone to touch, to cherish for life.
“… . So let us forget unpleasant matters and contemplate the prospect of our honeymoon.” Nash leaned forward and pulled the blinds of the carriage down.
Maddy laughed. “This looks exciting.”
“You are my prisoner, and if you don’t behave, you will suffer a terrible punishment,” he growled.
“Oh, I’m terrified. What’s the punishment?”
“This.” He kissed her.
“How very dreadful. Do it again.”
“Baggage!” And he did it again.
Nash Renfrew & Maddy Woodford (The Accidental Wedding - Anna Gracie)